دانلود فهرست بهای ابنیه 1398

با توجه به کاربردی بودن فهرست بهای ابنیه سال 1398 ، فایل pdf مربوطه جهت استفاده هموطنان عزیز در این قسمت قرار گرفته است.