دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی سال 1398

با توجه به کاربردی بودن فهرست بهای تاسیسات برقی سال 1399 ، فایل pdf مربوطه جهت استفاده هموطنان عزیز در این قسمت قرار گرفته است.